Bugetari, munciti va rog!


Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009


Art. 52. - La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, alineatul (1) al articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 96. - (1) Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.

Niciun comentariu: